Pokonaj wyrzuty sumienia


“Pokonaj wyrzuty sumienia”
Autor: Mariusz Huk


Przez tysiące lat wmawiano ludziom, że poczucie winy jest aspektem niezbędnym do stawania się coraz lepszym człowiekiem. Wmawiano, że poczucie winy uszlachetnia i poprzez pokorę stajemy się święci i lepsi. Jest to kolejne pojcie, które należałoby zaliczyć jedynie do stanu chorobowego wytworzonego przez umysł człowieka.


Przejdź do sklepu

Opis publikacji:

 

 
Autor “Punkt ZERO” czy “Strach nie istnieje” tym razem zachęca do nabycia pakietu z zakresu rozwoju osobistego pt.: “Pokonaj wyrzuty sumienia”.
W niniejszym audiobooku autor wytłumaczy Ci na czym polega, czym jest i czy jest potrzebne w życiu – w Twoim życiu – poczucie winy.
“Przez tysiące lat wmawiano ludziom, że poczucie winy jest aspektem niezbędnym do stawania się coraz lepszym człowiekiem, że uszlachetnia i, że poprzez pokorę stajemy się święci i lepsi.
Zaraz po strachu jest to kolejne pojęcie, które należałoby zaliczyć jedynie do stanu chorobowego – tak jak strach zaliczam jedynie do lęku, wytworzonego przez umysł człowieka. Pisałem o tym w poprzednim wypracowaniu pod tytułem “Strach Nie Istnieje”.
Podobnie jak lęk, poczucie winy często – jak nie zawsze, jest wytwarzane przez Twój własny umysł, który koncentruje się na Twoich błędach, porażkach i złych zachowaniach.
Mam świadomość krytyki od strony ludzi, którzy będą mi zarzucać nauczanie bezduszności, aroganctwa i pychy, jednak podejmuję się tego wyzwania mając na celu tylko i wyłącznie dobro moich słuchaczy.”
Mariusz Huk
Co otrzymasz kupując pakiet “Pokonaj Wyrzuty Sumienia” ?
​A U D I O B O O K (14min)
Ten krótki audiobook (wstęp do autohipnozy) ma na celu uświadomienie Ciebie o tym, że tylko przegrani czują wysoki stopień poczucia winy. Nie czują się winni dlatego, że są przegrani. Są przegrani dlatego, że czują się winni. Z wypowiedzi autora dowiesz się dlaczego nie warto w dzisiejszych czasach czuć się winnym, oczywiście przy zachowanym jednoczesnym racjonalnym myśleniu oraz posiadanej jasności umysłu. Nie ma nic gorszego, niż kikugodzinne zadręczanie się, często o błahostki które niszczą i rujnują Twoje życie.
Pora na zmianę, pora na wyzwolenie !
​A U T O H I P N O Z A (20min)
Druga część nagrania jest medytacją hipnotyczną (autohipnozą), powodującą zmniejszenie poczucia winy u słuchacza będącego w transie. Poprzez głos i tło w postaci muzyki medytacyjnej o odpowiednich częstotliwościach solfeggio, hipnotyzer wprowadza słuchacza w trans i wyprowadza go z tego stanu. Autochipnoza ta ma na celu uwolnienie reakcji obronnych z podświadomości słuchacza, tak, aby po przesłuchaniu i poddaniu się autohipnozie zaszczepić zniwelowanie tego negatywnego uczucia, jakim jest zadręczanie się z powodu błahostek, które dla Ciebie są olbrzymim problemem obecnie. Do medytacji hipnotycznej konieczne będą słuchawki oraz całkowita koncentracja na dźwięku audio.
Autohipnozie możesz poddawać się maksymalnie raz dziennie.
​M U Z Y K A M E D Y T A C Y J N A (1h)
Kolejną, trzecią częścią jest muzyka medytacyjna o odpowiednich częstotliwościach. W muzyce zastosowaliśmy częstotliwości solfeggio o odpowiedniej ilości herzów, w tym przypadku 417 Hz, która działa na odpowiednie parametry związane z odwracaniem biegu wydarzeń, oraz ułatwieniu przemiany. Muzyka medytacyjna trwa jedną godzinę, więc starczy czasu na dłuższą medytację.
RE – 417 Hz – odwracanie biegu wydarzeń, ułatwienie przemiany
Poprzez uniesienie punktowe tych częstotliwości powodują one falę, która posiada niesamowite właściwości, zarówno uzdrawiające jak i poszerzające świadomość. Fale docierają bezpośrednio do mózgu i zmieniają nastawienie, samopoczucie, powodując nowe spojrzenie na świat.
Ludzie nie czują się winni, dlatego że są przegrani.
Są przegrani dlatego, że czują się winni …